ปัจจุบันการใช้ บัตรกดเงินสดกสิกร ของคนหลายคนอาจมีพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปแต่หากว่าเรามีพฤติกรรมการใช้บัตรกดเงินสดที่ไม่เหมาะสมแล้วเกิดปัญหาการเป็นหนี้บัตรกดเงินสดเพิ่มอีกในบางรายอาจไม่มีความสามารถพอที่จะชำระคืนได้แล้วก็เป็นหนี้ต่อไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเรามีการใช้จ่ายให้พอดีและเหมาะสมกับตัวเราก็จะไม่ประสบปัญหาการเป็นหนี้ถ้าเรานำบัตรกดเงินสกไปในทางที่ดีก็จะเกิดผลดีตามมาแต่ถ้าเรานำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรผลเสียก็จะตามเรามา
          การที่เรานำเงินในอนาคตมาใช้ อาจทำให้เรามีค่าใช้จ่ายเกินตัว และทำให้เกิดภาระหนี้สินตามมามากมายจนถึงขั้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด ดังนั้นก่อนจะ บัตรกดเงินสดกสิกร หรือเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเงินกู้ต่าง ๆ ก่อนใช้งานจากบัตรควรคิดให้รอบคอบ และคิดเสมอว่าเราจะมีความสามารถที่จะจัดการกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นได้จริง ๆ หรือไม่
วิธีแก้ไขปัญหาและจัดการหนี้ บัตรกดเงินสดกสิกร
1.รวบรวมหนี้ที่เกิดจากบัตรกดเงินสดและที่ส่วนอื่นที่เราเป็นหนี้อยู่เพื่อมาคำนวณและรวบรวมยอดหนี้ที่เราต้องชำระเป็นจำนวนเท่าไร
2.แยกประเภทหนี้ บัตรกดเงินสดกสิกร และหนี้จาบัตรประเภทอื่นๆ เพื่อ เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย โดยชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าก่อน
3.ลดปริมาณการใช้ บัตรกดเงินสดกสิกร และส่วนอื่นๆและหากปัจจุบันใช้บัตรหลายใบควรลดให้คงเหลือใช้เพียง 1 ใบ เพื่อรักษาวินัยในการใช้จ่าย
4.หยุดการก่อหนี้เพิ่ม และตั้งใจชำระหนี้อย่างมีวินัย หาทางเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้มากขึ้น

By CreditOnHand